MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

Kỷ niệm ngày Nhà Giáo VN 20/11/2018

IMG_20171120_075534

IMG_20171120_074020

GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS TÂN THÀNH CHÀO MỪNG NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
NĂM HỌC 2017-2018

=================================================================================================
HÌNH ẢNH CHÀO MỪNG NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI, NĂM HỌC 2015-2016

=================================================================================================
CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CỦA CÁC EM TRƯỜNG THCS TÂN THÀNH

=================================================================================================

=================================================================================================
VIỆT VÕ ĐẠO CỔ TRUYỀN XÃ TÂN THÀNH CHÀO MỪNG NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

=================================================================================================

=================================================================================================

=================================================================================================

=================================================================================================

=================================================================================================