CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngậy 23/12/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 1814/KL-BGDĐT thanh tra trảch nhiệm quản lý nhà nước trong việc lựa chọn sách giáo khoa và quy trinh lựa chọn sách giáo khoa của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giạng.

Xem chi tiết trong các file đính kèm.

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Dự thảo văn kiện Hội nghị CB – CC – VC năm học 2021 – 2022

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Giáo viên nộp Kế hoạch bài dạy (Giáo án) theo link sau:

Tổ Toán – Tin

 

Tổ Văn – Sử – Địa – GDCD

 

Tổ Khoa học tự nhiên – Công nghệ

 

Tổ Ngoại ngữ – Năng khiếu

 

Kiểm tra Kế hoạch bài dạy (Dành cho Lãnh đạo nhà trường và Tổ trưởng, Tổ phó)

Tổ Toán – Tin

Tổ Văn – Sử – Địa – GDCD

Tổ Khoa học tự nhiên – Công nghệ

Tổ Ngoại ngữ – Năng khiếu

 

DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN LMS VNPT

com-vnptit-schoolelearningGo to this Sway

THỜI KHÓA BIỂU

Schedule

Lịch báo giảng Tổ Ngoại ngữ – Năng khiếu

 

1  Trịnh Thị Kim Ngân  Detail
2  Nguyễn Đức Long  Detail
3  Trần Thanh Sơn  Detail
4  Đỗ Duy Thanh  Detail
5  Phạm Thị Ngọc Linh  Detail
6  Hoàng Thị Kim Phượng  Detail
7  Đào Thị Mùi  Detail
8  Cao Ngọc Ngân  Detail
9  Lê Vũ Thị Mộng Kiều  Detail
10  Trần Thị Ngọc Mai  Detail
11  Ngô Quang Tân  Detail

 

Lịch báo giảng Tổ Văn – Sử – Địa – GDCD

 

1  Đặng Phước Thiện  Detail
2  Huỳnh Thị Hồng Thắm  Detail
3  Nguyễn Văn Sang  Detail
4  Huỳnh Thị Giao Linh  Detail
5  Nguyễn Thị Thúy Xuân  Detail
6  Nguyễn Thanh Hoàng  Detail
7  Nguyễn Kim Duyên  Detail
8  Đỗ Thị Minh Trân  Detail
9  Phạm Thị Thu Ba  Detail
10  Lương Văn Bạch  Detail
11  Nguyễn Thị Thúy  Detail
12  Phạm Thị Kim Phượng  Detail
13  Huỳnh Kim Hạnh  Detail
14  Nguyễn Thanh Phú  Detail
15  Huỳnh Lĩnh Sơn  Detail

 

Lịch báo giảng Tổ KHTN – Công nghệ

 

1 Nguyễn Quang Huy  Detail
2 Đinh Thị Kim Ngọc  Detail
3 Nguyễn Thị Tú Uyên  Detail
4 Lê Thị Thu Yến  Detail
5 Bùi Thị Ngọc Như  Detail
6 Nguyễn Nhật Thiên Phương  Detail
7 Đỗ Minh Khoa  Detail
8 Trịnh Thị Tuyết Mai  Detail
9 Nguyễn Thị Tuyết Mai  Detail
10 Hồ Nhan Tuyết Phương  Detail

 

 

Lịch báo giảng Tổ Toán – Tin

 

1 Trần Văn Khải  Detail
2 Trần Thanh Hải  Detail
3 Đỗ Bá Nghiệp  Detail
4 Lê Văn Ngỗng Nhỏ  Detail
5 Đỗ Đăng Long  Detail
6 Trần Thị Cẩm Lụa  Detail
7 Vũ Hoài Uy  Detail
8 Phạm Thị Tuyết  Detail
9 Nguyễn Văn Cường  Detail
10 Trần Cây Rô By  Detail
11 Lê Duy Tân  Detail